> Advokat Oddvar V Eriksen

 
 

 

 

 

 

 


 

Ny selvkostveileder

Den nye veileder for beregning av selvkost baserer seg på de samme hovedprinsipper som tidligere. De viktigste endringene gjelder kalkylerenten og behandling av tomtekostnader.Gjennomgang av de nye retningslinjene er en god repetisjon. Ikke bare for å sørge for at kommunen følger de anbefalinger som gis, men også at kommunen kan være trygg på prising av sine selvkosttjenester. Som det har vært mye oppmerksomhet rundt etter at pressen har fått enkel tilgang til sammenlignbare tall i kommuneregnskapene.

Kursinnhold

*selvkostkalkylen
*faktiske kostnader som kan tas med i kalkylen
*vurdering av kapitalkostnader
*kalkulatoriske kostnader
*praktisk bruk av selvkostprinsippet

Kursbetingelser

*Kommunen må bestille to kursmoduler, som avholdes i løpet av en dag
*Andre kursmoduler som kan bestilles er Momskoder, Kompensasjonskoder, Justeringsreglene og Merverdiavgift i utbyggingsområder
*Hver kursmodul varer tre timer, 0830-1130 og 1200-1500. Kommunen bestemmer rekkefølgen
*Kursmaterialet sendes elektronisk til bestiller, som sørger for distribusjon til deltakerne
*Kursavgift for hver modul er kr 7500. For mer enn 5 deltakere betaler kommunen ytterligere kr 1000 pr deltaker
*Kommunen sørger for kurslokaler