> Advokat Oddvar V Eriksen

 
 

 

 

 

 

 


 
Honorar

Alle beløp er inklusive merverdiavgift. I tillegg kommer eventuelle offentlige avgifter.


Timehonorar

Ved beregning av salær er det flere forhold som spiller inn. Medgått tid, innsikt i sakstypen, sakens omfang og utfallet av den. Timehonoraret vil derfor variere fra kr 1250 til kr 2500. Ved førstegangskonsultasjon vil totalt honorar kunne anslås. For enkle og oversiktlige oppdrag kan fast pris avtales.


Fastpris

  • Telefonkonsultasjon kr - 625,-
  • Førstegangskonsultasjon inntil - 30 minutter på kontoret kr 625,-
  • Testament, ektepakt og samboerkontrakt - kr 3 000,-
  • Skjøte - kr 2 000,-


Kurs


For kurs er det egne honorarsatser, se under de enkelte kurs


Rettshjelpsforsikring

Forsikring av hjem/innbo, bolig, hytte, bil og båt vil normalt omfatte rettshjelpsforsikring. Forsikringen dekker normalt utgifter inntil 80 000 kr, og som forsikringstaker må du vanligvis betale egenandel på 3-4000 kr + 20 % av overskytende beløp.

Sjekk i dine forsikringsvilkår om slik forsikring gjelder.


Fri rettshjelp

Fri rettshjelp gis bare i enkelte saker, og til personer med inntekt under kr 230 000 pr år.

De vanlige saker om fri rettshjelp gjelder ekteskap, foreldre og barn, erstatning, trygd og oppsigelse av husvære eller arbeid.
Ta kontakt for å få avklart om du har rett til fri rettshjelp.