> Advokat Oddvar V Eriksen

 
 

 

 

 

 

 


 

Merverdiavgift i utbyggingsområder

Fram til 2008 hadde utbyggere et klart ønske om at kommunen, mot betaling av faktiske kostnader, skulle sørger for infrastruktur i utbyggingsområder. Da gikk hele momsbesparelsen ( inntil 20% av prosjektets kostnad) til utbygger. Justeringsreglene gjør at kommunen kan gjøre seg nytte av merverdiavgift som utbygger ikke har fått refundert.Da gjelder det å gjøre de riktige avtaler med utbygger. Dermed kan gevinsten helt eller delvis komme kommunekassa til gode.Kjennskap til reglene er gull verdt.

Kursinnhold

*Fradragsrett for merverdiavgift
*Kompensasjon av merverdiavgift
*Justeringsreglene
*Justeringsplikt
*Justeringsrett
*Praktiske eksempler på avgiftsbehandling i utbyggingsområder

Kursbetingelser

*Kommunen må bestille to kursmoduler, som avholdes i løpet av en dag
*Andre kursmoduler som kan bestilles er Momskoder, Kompensasjonskoder , Justeringsreglene og Ny selvkostveileder
* Hver kursmodul varer tre timer, 0830-1130 og 1200-1500. Kommunen bestemmer rekkefølgen
*Kursmaterialet sendes elektronisk til bestiller, som sørger for distribusjon til deltakerne
* Kursavgift for hver modul er kr 7500. For mer enn 5 deltakere betaler kommunen ytterligere kr 1000 pr deltaker
*Kommunen sørger for kurslokaler