> Advokat Oddvar V Eriksen

 
 

 

 

 

 

 


 

Momskoder

De fleste regninger kan reduseres 20% med å kreve tilbake merverdiavgift. Den avgiftspliktige delen av kommunen, som vann, avløp, renovasjon og feiing, er klassiske områder som gir rett til å bruke momskoder. Det er formkrav til faktura, foreldelsesregler og justeringsregler som også skal hensyntas. Gjennomgangen kan nyttes både til innføring og repetisjon av viktige avgiftsregler.

Kursinnhold

*Forskjell på fradrag og kompensasjon av merverdiavgift
*Generell rett til fradrag
*Ingen rett til fradrag
*Ulike momssatser
*Formkrav til faktura
*Foreldelsesregler
*Juseringsregler

Kursbetingelser

*Kommunen må bestille to kursmoduler, som avholdes i løpet av en dag
*Andre kursmoduler som kan bestilles er Kompensasjonskoder, Justeringsreglene, Merverdiavgift i utbyggingsområder og Ny selvkostveileder
* Hver kursmodul varer tre timer, 0830-1130 og 1200-1500. Kommunen bestemmer rekkefølgen
*Kursmaterialet sendes elektronisk til bestiller, som sørger for distribusjon til deltakerne
* Kursavgift for hver modul er kr 7500. For mer enn 5 deltakere betaler kommunen ytterligere kr 1000 pr deltaker.
*Kommunen sørger for kurslokaler