> Advokat Oddvar V Eriksen

 
 

 

 

 

 

 


 

Kompensasjonskoder

De fleste regninger kan reduseres 20% med å kreve kompensasjon av merverdiavgift. Hele kommunen, unntatt avgiftspliktig del, som vann, avløp, renovasjon og feiing, kan bruke kompensasjonskoder. Det er formkrav til faktura, foreldelsesregler og justeringsregler som også skal hensyntas. Gjennomgangen kan nyttes både til innføring og repetisjon av viktige avgiftsregler.

Kursinnhold

*Forskjell på fradrag og kompensasjon av merverdiavgift
*Generell rett til kompensasjon
*Ingen rett til kompensasjon
*Ulike momssatser
*Formkrav til faktura
*Foreldelsesregler
*Justeringsregler

Kursbetingelser

*Kommunen må bestille to kursmoduler, som avholdes i løpet av en dag
*Andre kursmoduler som kan bestilles er Momskoder, Justeringsreglene, Merverdiavgift i utbyggingsområder og Ny selvkostveileder
*Hver kursmodul varer tre timer, 0830-1130 og 1200-1500. Kommunen bestemmer rekkefølgen
*Kursmaterialet sendes elektronisk til bestiller, som sørger for distribusjon til deltakerne
*Kursavgift for hver modul er kr 7500. For mer enn 5 deltakere betaler kommunen ytterligere kr 1000 pr deltaker
*Kommunen sørger for kurslokaler